Svaz letců České republiky

stráky příznivců letectví
Svaz letců ČR je stavovským, profesním, zájmovým, dobrovolným občanským sdružením letců s působností na území České republiky a je členem European Partnership of Air Forces Associations. Jeho členy jsou čeští letci, členové Sdružení čs. zahraničních letců 1939 - 1945 a členové Svazu letců svobodného Československa v Londýně. Kolektivním členem je CZALPA. Svaz letců ČR sdružuje profesionální letce,  amatérské letce a ve svých klubech všechny příznivce letectví.

   English Area

Poslední články:                                                                                   

Smutná zpráva, pan major Ivo Jindra odešel do leteckého nebe

Dlouholetý vojenský pilot pplk. Boleslav POVOLNÝ nás opustil.

100 let - Lípy z nebe

"Od ANSONŮ až k AIRBUSŮM" Stanislav Vystavěl

Čs. letci ve službách RAF Praha - Londýn


Zde můžete napsat zprávu nebo dotaz týkající se RAF

Zde můžete napsat zprávu pro sekretariát SL ČR , redakční radu a plk. J. Mihule

Svaz letců ČR                                 tel/fax: změna
letiště Kbely                                  tel.:změna
197 06    Praha 9                            e-mail: csletci@csletci.cz

Pracovní doba sekretariátu a obsazení leteckého Klubu DUO
Jednatel a Hospodář

© Tyto stránky je možné využít pro další kopírování a publikování výhradně pro účely šíření dobrého jména českého letectva, udržování jeho slavných tradic s cílem šíření myšlenek svobody a demokracie. Články v rubrice Události nemusí vyjadřovat oficiální názor Svazu letců ČR
Správce Website plk. Mihule Josef, tiskový mluvčí SLČR, mihule@csletci.cz